เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<
ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง

ระนอง (ททท.)

          คำขวัญ ... คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

          ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี เป็นที่ตั้งของ คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู มีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจดฝั่งตะวันออกกว้างเพียง 50 กิโลเมตร

          จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตภาคใต้ตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ดีบุกและป่าไม้ ปัจจุบันระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย และสวยงามไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ของภูมิภาค ทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ ท้องทะเลสวยใสที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ำ เกาะขนาดเล็กใหญ่จำนวนมาก แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ป่าไม้เขียวขจีบริสุทธิ์ น้ำตกสวย

          และที่โดดเด่นคือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวระนอง ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคตต่อไป

ระนอง

ระนอง

          จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ประมาณ 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,141,250 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 59 ของประเทศ มีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุดวัดในแนวเหนือ-ใต้ประมาณ 169 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดวัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก 44 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดในท้องที่อำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร

          สภาพภูมิประเทศของจังหวัดระนอง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้สลับซับซ้อน ในด้านตะวันออกมีภูเขาสูงที่สุดคือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง และแผ่นดินลาดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำและคลองหลายสาย แต่มีที่ราบสำหรับทำการเกษตรค่อนข้างน้อย และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากต่อการพัฒนา ด้านการคมนาคมนี้เอง จึงทำให้พื้นที่แถบนี้มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยมาตั้งแต่อดีต และเพิ่งจะพัฒนามาเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เอง

          แต่เดิม เมืองระนอง หรือ เมืองแร่นอง เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาค มีสภาพเป็นป่าทึบ ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองระนองก็ยังคงเป็นเพียงหัวเมืองขนาดเล็ก ที่ขึ้นอยู่กับเมืองชุมพร ซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีอาณาเขตครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกจดฝั่งตะวันตก จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ยกฐานะเมืองระนองให้เป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร

ระนอง

ระนอง

          ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ระนองมีฐานะเป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด และได้มีการยุบ "เมืองตระ" ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองชุมพรมาพร้อม ๆ กับระนอง แล้วเปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่าอำเภอกระบุรี ขึ้นกับจังหวัดระนองตั้งแต่นั้นมา

          ระนอง ในอดีตนั้นมีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นเมืองดีบุก เมืองชายแดน เมืองคอคอดกระ และเมืองเสด็จประทับแรม และต่อมาเมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านมายังจังหวัดระนอง เมืองระนองจึงได้พัฒนาจนมีความสำคัญ ในฐานะเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นนับแต่นั้นมา

          ฤดูที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนองคือ ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนไม่ชุกนัก

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง

          จังหวัดระนอง มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เกาะพยาม บ่อน้ำร้อนและสวนสาธารณะรักษะวาริน ศิลาสลักพระปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) วิคตอเรียพอยท์ หรือเกาะสอง น้ำตกปุญญบาล หาดชาญดำริ ภูเขาหญ้า คอคอดกระ ฯลฯ ซึ่งเราหยิบเอาสถานที่ท่องเที่ยวเด็ด ๆ มาบอกกัน ได้แก่...

ระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง

          ตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทอง ตำบลบางนอน สร้างในปี พ.ศ.2426 ห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ) เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของ เจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก สุสานนี้เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 บริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ชั้น สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตโบราณนำมาจากประเทศจีน ประกอบด้วยรูปขุนนางจีนฝ่ายบู๊ หมายถึงขุนนางที่ทำหน้าที่ในสนามรบ, รูปขุนนางจีนฝ่ายบุ๋น หมายถึง ขุนนางที่ทำหน้าที่ในราชสำนัก, รูปม้าแสดงถึงข้าทาสบริวาร, รูปแพะแสดงถึงโภคทรัพย์ ความมั่งคั่ง และรูปเสือสื่อถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่

ระนอง

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ

          อยู่ในเขตบ้านมะมุ ตำบลมะมุ กิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 50 กิโลเมตร มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งแบ่งพรมแดนไทย-พม่า ได้อย่างชัดเจน

พลับพลึงธาร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

          จากอำเภอกะเปอร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปพังงา) ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ 685-686 เลี้ยวซ้ายตามป้ายอีก 200 เมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีเนื้อที่ราว 331,456 ไร่ ปกคลุมด้วยผืนป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งในภาคใต้ โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา มียอดเขาต่าง ๆ ที่สูงชันและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายแห่งเช่น เขาหลังคาตึก เขาพระหมี เขานาคา เขาพ่อตาหลวงแก้ว และเขาเหมืองโชน เป็นต้น

          หนึ่งในนั้นคือความงามของ ดอกพลับพลึงธาร (Crinum thaianum) ไม้น้ำหายากซึ่งพบที่เดียวในเมืองไทย ที่คลองนาคา และเดือนพฤศจิกายนคือเดือนที่ พลับพลึงธาร บานมากที่สุด ช่วงเวลาในการชมที่ดีที่สุดคือ ช่วงเวลาเช้าก่อน 09.00 น. และฤดูกาลที่ดีที่สุดคือ เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน สอบถามรายละเอียดได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา โทร. 0 7782 8174

ระนอง

บ่อน้ำร้อน-สวนรุกขชาติรักษะวาริน

          อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก 2 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า "ถนนชลระอุ" บ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูกสาว ทั้ง 3 บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบำบัดรักษาสุขภาพ

          นอกจากนี้ ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่นำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ ในคราวพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้น บริเวณใกล้ ๆ บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ "รักษะวาริน" ซึ่งเป็นนามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานไว้ เมื่อคราวเสด็จเยือนระนอง พ.ศ.2510 ซึ่งหมายความว่า น้ำที่ใช้รักษาโรคได้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะ มีศาลาที่พักและห้องอาบน้ำร้อนไว้บริการและบริการแช่น้ำร้อนนวดสปาด้วยน้ำ แร่ร้อนธรรมชาติของสยามฮอทสปา มีบริการห้องแช่ตัว ห้องอบไอน้ำ และห้องซาวน์น่า รวมทั้งบริการนวดตัว และห้องออกกำลังกาย

          สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สยาม ฮอทสปา ซึ่งเปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.30-19.30 และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-19.30 น. โทร. 0 7781 3551-4 หรือ www.siamhotsparanong.com

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

          อยู่ในเขตอำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อุทยานฯ มีเนื้อที่ประมาณ 417,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542 มีสภาพป่าสมบูรณ์ สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานฯ คือ น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน  

          สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน สัตว์ที่น่าสนใจที่พบได้บริเวณน้ำตกหงาวได้แก่ ปูเจ้าฟ้า ลักษณะเด่นของปูเจ้าฟ้าคือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว ขาเดินทั้งสี่คู่ เบ้าตาทั้ง 2 ข้าง และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินหรือใต้ใบไม้บริเวณสองข้างทางลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลลงจากน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูฝน นอกจากนี้ ยังมีดอกโกมาซุม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า "เอื้องเงินหลวง" (Dondrobium Formosum) มีลักษณะคล้ายดอกแคทลียา กลีบสีขาว มีสี่กลีบ กลีบใหญ่จะมีแต้มสีเหลืองอ่อนตรงกลาง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

          สอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว 76/5 หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร. 0 7784 8181 หรือ www.dnp.go.th การเดินทาง จากตัวเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (สายระนอง-ราชกรูด) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จากนั้นจะมีทางแยกซ้ายมือไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการฯ

ภูเขาหญ้า

ภูเขาหญ้า

          ภูเขาหญ้า หรือ เขาหัวล้าน หรือเขาผี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว จากเขตเทศบาลเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) ประมาณ 13 กิโลเมตร เขาหัวล้านหรือเขาผีนี้ เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกว่า ภูเขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้า สำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์ โดยรอบพืชพรรณที่ปรากฏส่วนใหญ่ในฤดูฝนคือ หญ้าสีเขียว ซึ่งขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกกันว่า ภูเขาหญ้า ในช่วงฤดูร้อนหญ้าจะตาย ภูเขาจึงแลดูเป็นสีน้ำตาล

หาดชาญดำริ

          อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง-ปากน้ำ) ระยะทาง 9 กิโลเมตร หรือห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนอง 8 กิโลเมตร ก่อนถึงหาดชาญดำริประมาณ 200 เมตร จะเป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนปากน้ำระนอง และเกาะสองหรือวิคตอเรียพอยท์ของฝั่งพม่า ตลอดจนเกาะแก่งอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำกระบุรี และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ หาดชาญดำริ เป็นที่ตั้งของจันทร์สม บีช รีสอร์ท โดยมีท่าเทียบเรือ สำหรับเรือท่องเที่ยวซึ่งบริการนำเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ ของระนองในทะเลอันดามัน
    
วิคตอเรียพอยท์ หรือ เกาะสอง

          ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนอง โดยมีแม่น้ำกระบุรีกั้นขวางตรงตัวจังหวัดระนองพอดี นักท่องเที่ยวสามารถข้ามฝั่งไปชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวพม่า เช่น อนุสาวรีย์บุเรงนอง วัดปิตอเอ วัดจีน หรือจะซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เป็นต้น

          การเดินทาง สามารถใช้บริการเรือโดยสารบริเวณปากน้ำระนอง (ท่าเรือสะพานปลา) ค่าโดยสารคนไทยเที่ยวละ 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท เช่าเหมาลำราคา 500-600 บาท นั่งได้ประมาณ 6-8 คน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที หลักฐานในการทำบัตรผ่านแดนไป-กลับ มีอายุ 7 วัน ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ จำนวน 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป ค่าธรรมเนียม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 10 ดอลล่าร์สหรัฐ ด่านทำบัตรผ่านแดนเปิดทำการตั้งแต่ 07.00-16.00 น.ทุกวัน

          สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระนอง โทร.0 7781 3225, 0 7782 1216, 0 7782 2016 หรือจะเดินทางไปกับทัวร์ของจันทร์สม แทรเวิล (สำนักงานอยู่ในโรงแรมจันทร์สม บีช รีสอร์ท) โทร.0 7783 5317-9 โทรสาร 0 7781 1589 E-mail:jansombeach@yahoo.com
   
ระนอง

เขาฝาชี

          จุดชมวิวเขาฝาชี  อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 30 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบางแก้ว ทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณกิโลเมตรที่ 580 เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกมีป้าย “ศูนย์โทรคมนาคมเขาฝาชี” ขับรถขึ้นเขาไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณเขาฝาชี เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่น บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น

เกาะพยาม

          เป็นเกาะขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 35ตารางกิโลเมตร อยู่ใกล้เกาะช้าง มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 160ครัวเรือน ชาวบ้านมีอาชีพทำสวนมะม่วงหิมพานต์ สวนยางพาราและประมงชายฝั่ง กิจกรรมบนเกาะจะมีการตกปลา ขี่จักรยานรอบเกาะ และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง เกาะพยามถือเป็นแหล่งดูปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม และด้านทิศตะวันออกของเกาะไม่มีหาดทราย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และมีชาวเล เผ่ามอแกน มาอาศัยอยู่เป็นบางครั้ง บนเกาะพยามมีที่พักบริการนักท่องเที่ยว

          การเดินทาง สามารถเดินทางโดยเรือหางยาว ลงเรือที่ท่าเทียบเรือชาวเกาะ ถนนสะพานปลา (ทางเข้าท่าเทียบเรือติดกับสถานีตำรวจภูธร ตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง) มีเรือบริการวันละ 2 เที่ยว เวลา 09.30 น. และ 14.00 น. (เรือเมล์) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 200 บาท และ 10.00 น. 14.30 น. (เรือสปีดโบ๊ท) ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที ค่าโดยสารคนละ 400 บาท
  
อุทยานแห่งชาติแหลมสน

          ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2526 มีเนื้อที่ทั้งหมด 196,875 ไร่ หรือ 315 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ลงไปทางใต้ ผ่านตำบลม่วงกลวง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เลยไปถึง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และครอบคลุมถึงเกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามันคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ

          สำหรับที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่หาดบางเบน 36/6 หมู่ 4 บ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง ห่างจากจังหวัดระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) ระยะทาง 45 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกะเปอร์ 6 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 657 จะมีทางแยกขวามือเป็นทางลาดยางประมาณ 10 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียด โทร. 0 7786 1431-2

ระนอง

ศูนย์วิจัยป่าชายเลน

          อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองไปทางใต้ตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 626-627จะมีทางเลี้ยวขวามือบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหงาว เป็นทางลาดยางเข้าไปประมาณ 5กิโลเมตร ป่าชายเลนหงาวเป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานาชนิด ก่อนที่จะแข็งแรงและอาศัยหากินในทะเล ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นำชมธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้ป่าและสัตว์ป่า

          มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 2 กิโลเมตร การทัศนศึกษาในเขตป่าชายเลนนี้ ต้องทำจดหมายถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว 185 หมู่ที่ 4บ้านล่าง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร. 0 7784 8392
   
ระนอง

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)

          เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับ แรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2433) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2452) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ.2471) และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระนอง

          ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ (ใกล้ศาลากลางจังหวัดระนอง)ตำบลเขานิเวศน์ เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง สิ่งที่จัดแสดงภายในพระราชวังฯ ได้แก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชั้น 3) ห้องพระราชินี (ชั้น 2) มีจำนวน 6ห้อง อาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อมอาคารที่ประทับกับอาคารแปดเหลี่ยม

          หอพระเก้าเกจิ ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โดยเป็นหอที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ ได้แก่ หลวงพ่อจันทร์ หลวงพ่อนุ้ย หลวงพ่อรื่น หลวงปู่ทวด หลวงพ่อเบี้ยว หลวงพ่อติ๋ว หลวงพ่อลอย หลวงพ่อน้อย และหลวงพ่อบรรณ ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ชาวระนอง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความนิยมมาสักการะบูชา

          นี่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อยที่เราหยิบมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้ว "จังหวัดระนอง" ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ แจ่ม ๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้น ถ้ามีเวลาว่าง หรืออยากพักผ่อนแบบสงบ ๆ สบาย ๆ "จังหวัดระนอง" คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทาง

          ระนองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดระนองได้ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว และรถประจำทาง

          โดยรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือ ถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ไปจนถึงจังหวัดระนอง

          โดยรถประจำทาง : มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ระนอง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

          การเดินทางภายในระนอง : ในตัวจังหวัดระนองมีรถชนิดต่าง ๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม รถสองแถวมีวิ่งบริการทั่วไปในเขตเทศบาลเมือง และจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง โดยรถจะจอดอยู่หน้าตลาดสดเทศบาล นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง ระยะเวลา และการต่อรอง

          รถสามล้อเครื่อง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย และมีเรือของบังกะโลและรีสอร์ตต่าง ๆ ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ระหว่างชายฝั่งกับเกาะพยามและเกาะช้างอยู่ที่ท่าเทียบเรือชาวเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือท่องเที่ยวเกาะต่าง ๆ ได้ ค่าโดยสารเรือยนต์เหมาไป-กลับ เกาะช้างประมาณ 1,500-2,000 บาท/ลำ เกาะพยามประมาณ 2,000-3,000 บาท/ลำ (เรือโดยสารได้ 20-25 คน)


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    และ ranongrta.org

แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ดูแล้วคิดถึงบ้าน บ้านเขาฝาชี
จากคุณ อินทิรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-07 00:58:22 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ไปมาแล้วระนอง สวยงามๆๆมาก
จากคุณ เปิ้ล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-22 09:53:33 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
คิดถึงบ้านเราไม่ได้กลับมาหลายปีแล้ว
จากคุณ เด็กกะเปอร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-22 16:29:30 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ไปมาแล้วสวยมาก:
จากคุณ ผักกาด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 09:22:34 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ระนองสวยงามมากค่ะ บ้านเรา ปักษ์ใต้บ้านเรา เงียบสงบ ธรรมชาติ
กรุงเทพฯ ไม่มีอย่างนี้ ระนองเมืองน่าอยู่ ลองมาสักครั้งจะติดใจ
หาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยละค่ะ ระนองบ้านเรา ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
อาหารอร่อย คนใจดี มีธรรมมะ รักประชาธิปไตย
จากคุณ ระนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-12-02 21:17:19 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
รักบ้านเกิดคือ จ.ระนองที่สุดๆๆๆๆ ค่ะ ใครจะว่าอย่างไร แต่เราก็รักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ รักบ้าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-23 20:36:19 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ซาลาทับหลีอร่อยมาก ไปแล้วอย่าลืมแวะทานนะครับ ขอบอก
จากคุณ ไปมาแล้วครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-20 13:51:28 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า

ระนองนี้ก้าวหน้านะ
จากคุณ พุร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-20 12:23:43 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เที่ยวมาแล้วไปศูนย์วิจัยป่าชายเลน และไปบ่อน้ำร้อน มีบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาวด้วย กินอาหารร้านคุ้นลิ้นอร่อยมาก ๆ เลย เจ้าของร้านเป็นกันเองจริง ๆ
จากคุณ กุ๊งกิ๊ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-17 13:23:07 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
คห 17 คุณเอาสมองส่วนไหนคิด เอาเมืองหลวงมาเปรียบเทียบกับ ตจว.นี่หรือคนมีความรู้หรือทำเป็นหัวสูง น่าสงสารพ่อแม่มันเนาะ ที่มีลูกและมีสมองไว้ดูถูกบ้านเมือ อย่างน้อย ๆ จ.ระนองก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทย และก็มีความสงบ มีธรรมชาติที่สดชื่น มีทรัพยกรธรรมชาติอีกมากมาย ก็ถาม 1 คำ คุณคิดได้แค่นี้เองเหรอไอ ส ส ส
จากคุณ คนรักบ้านเกิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-17 10:44:07 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
อยากรู้นักไอความคิดเห็นที่ 17 ดูถูกแต่บ้านเมืองคนอื่น ๆๆ กรุงเทพมันมีอะไรดีนักหนา มลพิษ วุ่นวาย แย่งกันกินแย่งกันอยู่ คนเห็นแก่ตัว เมืองอาชญากรรมเยอะ ถึงเวลาเทศกาลก็แย่งกันออก ตจว.เพื่อมาฟอกปอด ออกมาหาธรรมชาติ อย่าลืมที่ ๆ ตัวเองหรือบรรพบุรุษตัวเองเคยอยู่ซิ ทายได้เลยไอคนแบบนี้ทำเป็นหัวสูง แต่จริง ๆๆ คงจะไม่มีอันจะกินละมั่ง ยังงัย ก ก็ คนระนอง รัก จ.ระนอง ภาคภูมิใจในความเป็นคน จ.ระนอง เก็บสมองห่วย ๆๆ ของ ม ไว้เถอะนะ
จากคุณ รักระนองที่สุด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-16 21:25:24 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ชาวระนองยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะ ที่เที่ยวมีอีกเพียบให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ระนองเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่อัดแนนด้วยธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส ขอเชิญมาเที่ยวระนองกันนะคะ
จากคุณ tonooy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-09 13:20:47 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เมืองระนองผมเคยไปประดาบกับพม่ามาอายุ 15-19 เองราคาก็เเสนถูก 40 นาที 400 เด็กๆทั้งนั้นเลย
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-02 10:43:18 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ถึงคห.17 แปลกเนาะ แตกต่างกับผมเลยอะ อยากอยุ่ระนองไม่อยากไปไหน แต่อีกไม่กี่ปีก้อต้องจากไป ( เรียนต่อ ) ถึงระนองจะไม่มีสิ่งที่ท่านกล่าวมา แต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าที่ ๆ ท่านอยากไปไม่มีแบบระนองแน่ ๆ ความสงบ เงียบ สบาย อากาศเย้น ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้เชิญมาเที่ยวได้ครับ ปล.เหนคนพุดถึงบ้านเกิดแบบนี้แล้วมันจี๊ด ๆ ไงไม่รุ้แหะ ( - -* )
จากคุณ เด็กระนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-25 01:13:31 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ไม่ได้เกิดที่นี่ แต่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆๆๆ
ใครชอบที่สงบๆๆๆ มาที่นี่ได้เลยไม่ผิดหวัง
2ทุ่ม ก็ปิดประตูบ้านนอนกันหมดแระ
โรงหนังไม่มี เธคผับ น้อยมาก สงบสุดๆๆ
เวลาเดินตลาด นึกว่าเดินอยู่เมือง ย่างกุ้ง ๕๕๕
จากคุณ ซิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 21:13:06 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ตอนนี้กำลังจะได้ไปบรรจุอยู่ที่ระนอง ครั้งแรกที่ได้ไปเห็นเมืองระนองต้องบอกว่า เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก สงบ ไม่วุ่นวาย บรรยากาศสองข้างทางที่จะไปชมเกาะสองเหมือนเกาหลีเลย สวยมากๆๆๆๆ ใครที่กำลังหลีกหนีความวุ่นวายขอแนะนำเลย ที่นี่แหละ
จากคุณ คนน่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 20:40:34 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
คห.17 อยากจะบอกว่าระนองเป็นเมืองที่สงบมากนะ ถึงแม้จะเงียบไม่มีแสงสีเหมือนกรุงเทพ แต่มันทำให้คุณเป็นคนประหยัดมาก มีเงินเก็บเยอะแยะ ถ้าเบื่อมากก็ขึ้นรถเข้ากรุงเทพเที่ยวสิไม่เห็นจะยากตรงไหน
จากคุณ คนเมืองระนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 20:24:18 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ถูเขา น้ำตก ทะล เกาะ น้ำพุร้อน ของกินอร่อย เมืองอุดมสมบูรณ์ สงบมากๆ สุดยอดครับ สวยมากมาย
จากคุณ ดอนผีบิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 16:38:53 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
วันวานยังหวานอยู่คิดถึงตอนเด็กจังเลย
จากคุณ au1616330 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 09:46:40 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
คิดถึงระนองมาก บ้านหนู!!!
จากคุณ หนูแหม่ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 09:32:20 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
บ้านผม!!
จากคุณ umat_518@ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 07:50:13 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
กี่ครั้งที่ไปก็ไม่ผิดหวัง เอกลักษณ์ที่นี่ที่เดียว ชอบมากค่ะ
จากคุณ ชอบระนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-24 02:09:39 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ทำไมถึงไมพูดถึงบ่อน้ำพุพรรั้งล่ะ สวยกว่าเยอะแถมสะอาด
กว่ารักษาวารินอีก ธรรมชาติมากกว่าอีก แล้วประทานโทษ
นะ ความเห็นที่ 11 เค้าเรียกว่า น้ำตกหงาว ไม่ใช่น้ำตกหลาว
ก็อย่างว่าแหละคนระนองเค้าไปเที่ยวพรรั้งหมด คงเหลือแต่
รักษาวารินอันสกปรกให้คนต่างถิ่นเที่ยว อันที่มันดีๆ ไม่
นำมาออก คงไม่ต่างอะไรกับแมงกระพรุนหรอก
ที่เอาของดีๆส่งออกนอกหมด เหลือแต่เศษๆ มันไว้ให้คน
ระนองกินพูดไป ก็เสียความรู้สึก
จากคุณ คนระนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 23:05:46 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ไปมา10กว่าครั้งแล้วไม่เคยเบื่อ....ครบรสครับจังหวัดนี้...น้ำตกหลาวก็สวยเมืองก็สงบไม่วุ่นวายทะเลก็งามมีป่าในเมืองด้วยอากาศก็ดีใครไม่เคยไปน่าลองไปดูนะครับ
จากคุณ กสหรกสรก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 20:12:47 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เห็นแล้วคิดถึงบ้านเกิดจัง "รักระนอง"
จากคุณ เด็กราชกรูด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 19:37:56 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ระนอง สบาย รถไม่ติดด >
จากคุณ เดกระนอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 17:47:07 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ว้าว ใต้บ้านเรา *-*
จากคุณ เค้ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 17:12:42 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เขาหัวล้านยังสวยเหมือนเมื่อก่อนรึปล่าว..เมื่อคราวที่แล้วไปเที่ยวมาเหมือนโทรมๆ มีทางปูนให้รถวิ่งขึ้นไปด้วย เสียทัศนียภาพ..
จากคุณ 9999 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 16:24:01 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
มีใครรู้สถานที่เที่ยวสวนนงนุช บ้างว่าที่ไหน ช่วยบอกที (อยากไปเที่ยวจัง)
จากคุณ หนูนา ปักษ์ใต้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 15:46:24 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เห็นด้วยกับ คห.3 คะ
กลัวเหมือนที่อื่นๆที่ความดิบของมันหายไป
จากคุณ joy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 13:06:46 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
จากคุณ น่าปัยมากๆๆๆคร๊า เด็กระนอง ยิ่งก่าปายอีก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 12:44:19 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
ปีนี้ไปมา2ครั้งเเล้ว (เพิ่งกลับมา 20 เดือนนี้เอง)
เป็นเมือง ฝน8 เเดด 4 จริงๆๆ

สวยงามมากจนอยากไปอยู่ที่นั้นเลย...
โปรโมทเเบบนี้กลัวเหมือนปายจัง..
จากคุณ ฺฺBB เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 10:56:08 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เด็กมอแกน เกาะเหลา ระนองน่ารัก จัง คิดถึงวันดีๆ ที่ได้ไปครั้งหนึ่งในชีวิต
จากคุณ พี่กร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 09:53:10 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้า
เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มาก
จากคุณ joy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-23 09:37:40 ]